DataLabeling.EU

-

Dane tekstowe

Zapewniamy wszystkie etapy usługi etykietowania danych.

Analiza tekstu

W tym procesie przekształcamy tekst w informacje do analizy dzięki algorytmom, metodom analitycznym oraz Natural Language Processing (przetwarzanie języka naturalnego). Analiza obejmuje wyszukiwanie informacji, analizę leksykalną, rozpoznawanie wzorców, adnotacje, wydobycie informacji i techniki eksploracji danych, w tym ocenę i interpretację.

Analiza sentymentu

Analizujemy tutaj teksty, zdania, słowa w celu oceny tonu emocjonalnego. Głęboka analiza sentymentu bada nastrój wypowiedzi, tj. czy wydźwięk wypowiedzi jest neutralny, pozytywny bądź negatywny.

Klasyfikacja

W klasyfikacji przypisujemy kategorie i tagi zgodnie z daną zawartością tekstu. Klasyfikacja jest związana między innymi z analizą sentymentów i wykrywaniem zamiarów

Named-entity recognition (NER)

Tutaj lokalizujemy i klasyfikujemy podmioty w tekście do danych kategorii jak na przykład: nazwa, czas, ilość etc.Jan [osoba] kupił 2 [ilość] produkty od MaxMagic [przedsiębiorstwo] w 2020 roku [data].

Trening danych dla NLP

Wszelkie zapisane dane w formie tekstu, pliku niezbędne do przetwarzania języka naturalnego (NLP).